Fartsgrense i garasjeanlegget

Det er til tider mange beboere med dårlig tid, hvis man skal bedømme ut i fra farten på enkelte biler i garasjen. Vi vil minne om at fartsgrensen i garasjen er satt til 15 km/t. Dette grunnet i at det er begrenset med oversikt kombinert med at det er mange voksne og barn som ferdes i garasjen.

Det er lov å si i fra om man syntes noen kjører fort!

sone