Radiatorvarme

Fjernvarmen som sirkulerer i alle radiatorer er stilt inn på cirka 23 grader fra et felles anlegg i garasjen.

Er temperaturen i seksjonen 23 grader eller mer vil radiatorene være «av» og derfor virke «kald».  Det er per dags dato ikke aktuelt å oppjustere temperaturen da dette vil påvirke alle seksjoner og samtidig vil fjernvarmekostnaden øke da det ikke er mulig å justere i hver enkelt seksjon.

Skulle det være behov for mer enn 23 grader må man evt. gå til innkjøp av en ekstern varmekilde.

Husk å lufte radiatorene ved behov. Dette gjøres enkelt på den ene siden av en radiatoren. For å oppnå optimal ytelse av radiatoren skal det kun være vann og ikke luft i anlegget.

Fjernvarmen er i drift hele året.

https://hagebyen1.no/for-beboere/din-bolig-2/radiatorvarme/