Kjøreregler vedr. søppelanlegget vårt

Avfall og søppelanlegget.

Vi ser behov for å påminne beboere om hvordan man skal «håndtere» søppelanlegget vårt.

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter).

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett/fullt søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

 

Styret ber dere å respektere dette da det blir mye ekstra arbeid for oss når det overnevnte ikke blir fulgt. På forhånd, takk.