Trafikkvarsel 10.juni – Telenor arena

Konsert: FOO FIGHTERS
Dato: 10. juni fra kl.1700
Trafikknivå: STOR TRAFIKKPAKKE
Stor trafikkpakke 
Tiltakene medfører:
·         Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
·         Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
·         Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
·         Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
·         Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret. 
Trafikkregulering
Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.
Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.
Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.
Det ikke noen endringer fra slik dere kjenner det fra tidligere.