Kjøreregler vedr. søppelanlegget vårt

Avfall og søppelanlegget.

Vi ser behov for å påminne beboere om hvordan man skal «håndtere» søppelanlegget vårt.

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter).

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett/fullt søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

 

Styret ber dere å respektere dette da det blir mye ekstra arbeid for oss når det overnevnte ikke blir fulgt. På forhånd, takk.

Ikke sett søppelposen utendørs!

Beboere må ikke sette søppelposer utendørs inkl. utenfor søppelsugene. Dette vil tiltrekke mus og andre skadedyr samt fugler som drar søppelet ut over alt. For å prøve å eliminere dette problemet så oppfordrer styret beboere til å ikke sette søppelposer utendørs, men kast det direkte i søppelsugene. Er det nærmeste fult så gå til neste eller ta med posen inn igjen.

Trafikkvarsel 10.juni – Telenor arena

Konsert: FOO FIGHTERS
Dato: 10. juni fra kl.1700
Trafikknivå: STOR TRAFIKKPAKKE
Stor trafikkpakke 
Tiltakene medfører:
·         Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
·         Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
·         Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
·         Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
·         Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret. 
Trafikkregulering
Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.
Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.
Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.
Det ikke noen endringer fra slik dere kjenner det fra tidligere.