Kjøring inne på området!

resampler.aspx

Det har i det siste hvert flere nestenulykker mellom barn og biler som kjører inne på området. Vi vil IKKE ha noen slike hendelser!

Henviser til Husordensregler:

10. Gangveier, parkering m.v.

10.1 Kjøring med bil på sameiets gangveier er ikke tillatt. Det er likevel anledning til dette ved helsemessige årsaker, eller for transport av tyngre varer/gjenstander/møbler o.l. All slik kjøring må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet.