Diverse statusoppdateringer

  • Det viser seg at det er flere fellesdører i sameiet som trenger utbedring. Vi holder på med en kartlegging nå og straks dette er utført vil vi bestille service (evt. reklamere) på alle fellesdører som har behov for dette.
  • Nøkler til heisene er bestilt og vil bli utplassert med liten kjetting e.l. slik at de ikke blir så lett borte/knekt.
  • Låssylinder med knekt nøkkel i heis (nr.79) vil bli byttet ut i løpet av uken.
  • Barking av hekker vil bli gjennomført i disse dager.
  • Vannslanger er satt ut. Der det mangler krannøkkel og/eller overgang mellom kran-slange så vil dette komme fortløpende i nærmeste fremtid.
  • De siste vognskurene er ferdig montert.
  • Skilt om «Gjesteparkering» ved garasjenedkjøringen er ankommet og vil bli montert snart. Det samme gjelder skilt om «Gjennomgang» ved nr. 79 og 101.
  • Felles prydbusker og hekker er straks ferdig plantet.
  • Ny og riktig låssylinder  til nøkkelbryter ved indre garsjeport vil bli montert om ikke lenge. Beklager at dette har tatt tid.
  • Brev om avlesning av fjernvarme har, ved en feil, bare halvparten av dere mottatt. Det er meningen at alle skal lese av og sende inn. Vi jobber med saken og mer informasjon vil komme på hjemmesiden.

Ønsker dere alle en fin uke videre.