Undersøkelse vedr. kundetilfredshet i boligprosjekter

Til beboere i Hagebyen 1.
Vi er to studenter på NTNU som nå skriver masteroppgave. Oppgaven omhandler kundetilfredshet i boligprosjekter og gjennomføres i samarbeid med Veidekke Eiendom. Vi ønsker å gjennomføre en kort undersøkelse av dere som kunder, slik at vi får et innblikk i hva som gjør dere tilfreds med boligen og prosessen rundt boligkjøp.
Selve undersøkelsen er nettbasert og man får tilgang ved hjelp av medfølgende link. Undersøkelsen er enkel og kortfattet, og tar ca. 3-5 minutter. Vi hadde satt stor pris på om så mange som mulig kunne gjennomført undersøkelsen.
Link:
På forhånd takk for hjelpen!
Mvh
Thøger Bjerkli og Stian Bexrud Johannessen