Trær og felles hekker i sameiet

Vi ser dessverre at det er en del hekker og trær som er helt eller delvis knekt grunnet at personer går gjennom felles hekker og at det er barn som leker litt hardt med trærne som er rundt i sameiet vårt.

Vi vil med dette oppfordre beboere til å gå der det er meningen at mennesker skal gå samt at foreldre minner barna på at de ikke skal «leke» med busker og træt da disse ikke er så kraftige enda. Klarer vi dette vil alt se mye bedre ut og vi slipper å plante nytt.

Det er lov å si i fra til folk.

På forhånd, tusen takk.