Årsmøte i Fornebulandet Vel

Fornebulandet vel ønsker velkommen til årsmøte den 21. mai, kl. 20:00 på Storøya Skole.

Fornebulandet vel innkaller herved til årsmøte. Vi har nå eksistert i 1 år som velforening, og takket være ivrige aktive har vi fått til mye på kort tid.
 
Vi håper ditt styret har anledning til å sende denne invitasjonen til så mange som mulige av deres beboere.
 
Agenda er
– Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
– Styrets beretning 
– Regnskap 
– Årsbudsjett
– Innkomne forslag 
– Valg av 
– Leder 
– Styremedlemmer 
– Varamedlemmer 
– 1 revisor for 1 år 
– Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år 
– Eventuelle andre komiteer 
 
Innkommende saker må være tilsendt styret@fbuvel.no senest 2 uker før årsmøtet. Oppdatert saksliste vil du kunne finne på våre facebooksider eller på fbuvel.no
 
Har du  lyst til å sitte i  styret send mail til espen.sjovoll@gmail.com
 
Velkommen
 
Mvh.
Frode Bostadløkken
leder for Fornebulandet Vel
 
tlf: 95227808