Containere til blandet avfall

Det kommer i dag, 8 april, 2 stk. åpne containere beregnet for blandet avfall. Disse vil bli plassert  på gjesteparkeringen som er ute ved tuntreet (store lekeplassen) ved Regattaveien nr. 9.

Containerne vil bli hentet mandag 13. april 2015.

Det skal under ingen omstendigheter settes ting utenfor containerne!

Dette må IKKE kastes i containeren:

  • Farlig avfall som: maling, olje, lakk, spraybokser, kjemikalier, lysstoffrør, propan, PCB/klorparafinvinduer, o.l.
  • EE-avfall/Elektriske artikler som: batterier, hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler/ledninger, o.l.
  • Matavfall
  • Impregnerte materialer
  • Gips
  • Dekk
  • Flytende avfall

Brytes dette vil vi få en stor ekstraregning fra containerutleieren. ImageGen.ashx