Loppemarked – Snarøya Skole musikkorps

Kjære alle sammen,
 
Vi tar igjen mål av oss å lage vårens store happening for både kunder og frivillige; små og store – Snarøya Skole musikkorps loppemarked!
 
Budskapet er enkelt:
1.       18. – 19. april er vi igjen klar for årets happening; Snarøya Skole Musikkorps historiske loppemarked
2.       Rydd og lever inn lopper!
3.       Sett av tid i kalenderen for å kom sammen med familien; store og små; for å gjøre et kupp!
 
Korpset er stadig mer populært og vokser. I år skal det også spille i to skoletog på Snarøya. Et for Snarøya Skole og et for Storøya Skole. Dette er under god planlegging i regi av 17. mai komiteene på både Snarøya Skole og Storøya Skole – og komiteene samarbeider veldig godt sammen om opplegget. 
 
Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde; og korpset bruker alle midler de får inn til å dyrke frem gode musikkopplevelser hos våre små; til stor glede for oss alle på Snarøya, Fornebu, Langodden og Fornebulandet.
 
De viktigste tipsene:
Vi tar imot “lopper” – alt fra knapper til senger!
Hvor og når kan loppene leveres?
 Dette kan du levere tirsdag 14. april, onsdag 15. april, torsdag 16. april  og fredag 17. april fra kl. 18 – 21 på Snarøya skole i Snarøyveien 90
Trenger dere hjelp til henting av “lopper”?
 For avtale om henting, ring: Elizabeth Heuch Olbjørn, telefon 958 00 712– loppis.snaroya@gmail.com 
 Henting av lopper skjer tirsdag 14. april, onsdag 15. april  og torsdag 16. april fra kl. 18 – 21. 
Lopper vi ikke kan ta imot:
Vi er takknemlig for alle som gir oss lopper, men dessverre ikke ta imot: hvitevarer, madrasser, gamle dataskjermer og TV’er (flatskjermer er OK) eller defekte lopper.