Service på felles ventilasjonsanlegg

Det vil denne uken (uke 11) bli gjennomført service på alle felles ventilasjonsanlegg i Hagebyen 1. Dette gjelder garasjeanlegget, bodarealer og blokkene (C- og D-tunet).

De resterende seksjonene har eget/privat ventilasjonsanlegg og må derfor selv sørge for filterskift. Dette kan bestilles hos Flexit. Se link:

http://www.flexit.no/Privat/Flexit-filterabonnement/