Status Hagebyen 1

– Den nye parkeringsordningen vedr. SMS for gjesteparkering samt parkering forbudt på området er gjeldene fra i dag av, 13. februar. Alle beboere har ansvar for å gjøre seg kjent med dette.

– Det er blitt montert speil i garasjen der det er uoversiktlig.

– Det er satt opp et 15 km/t fartsgrenseskilt i garasjen. Vi ber beboere respektere dette.

– Avsatt areal som er merket opp samt skiltet med MC parkering i garasjen.

– Montert opp «Parkering forbudt» skilt som er gjeldene for hele området vårt sett bort i fra der det er merket opp for parkering.

– Skiltet barnevognskurene med «Kun barnevogner».

– Skiltet veibommer med «Innkjøring forbudt». (De to bommene som mangler skilt vil få dette montert i uke 8 eller 9 grunnet en feilproduksjon.)

– Videoovervåkning i garasjen blir dessverre ikke oppe å gå før neste uke (8) grunnet sykdom hos monteringsfirmaet.

– Det er bestilt 10 stk. kajakkstativer som kommer inn på lager hos leverandør i mars. Straks vi mottar disse vil de bli montert opp. Mer informasjon vil komme senere.

– De fellesdørene der klemlisten er ødelagt er det bestilt utbedring. Dette grunnet produktfeil.

– Ved garasjeporten, som er lengst inn i anlegget, er det blitt montert en plate mellom gitter og styringspanel. Dette for å unngå at uønskede personer skal kunne klare å åpne porten.

– Begge garasjeportene, som er for beboere, er nå innstilt slik at de lukker seg etter cirka 30 sekunder uavhengig passering.

– Nøkkelbryteren, ved den sistnevnte porten, er det blitt bestilt opp ny låssylinder slik at beboernøkler kan benyttes for å åpne garasjeporten. Dette grunnet i at vi har systemnøkler.

– Det er lagt ut et oversiktbilde med husnummere for Hagebyen 1. Dette ligger under «for gjester» på hjemmesiden vår. Se link. https://hagebyen1.no/for-gjester/

– Oppdatert priser fra Markisehuset. Se link under.

https://hagebyen1.no/for-beboere/din-bolig/markisesolavskjerming/

Ønsker dere alle en fortreffelig helg og en god vinterferie 🙂