Ny parkeringsordning trer i kraft – Fredag 13. februar 2015

Parkeringsordning trer i kraft Fredag 13. februar 2015

Litt forsinket, men onsdag 11. og torsdag 12. februar vil det bli satt opp skilter i Hagebyen 1 som omfatter parkering. Skiltene vil omfatte parkering forbudt samt skilt vedrørende parkeringsordning for gjesteparkering.

Alle kjøretøy som står parkert utenfor oppmerkete plasser vil bli tauet vekk på eiers regning og risiko. Borttauing vil ikke bli varsel.

Det vil bli parkering forbudt på hele vår eiendom sett bort i fra de plassene som er merket opp ved den store lekeplassen hvor tuntreet står.

Den sistnevnte plassen og parkeringsplassene som er mellom den første garasjeporten (som åpnes automatisk), og begge de sekundære garasjeportene, er satt av som gjesteparkering. På disse to områdene er det kun tillatt for gjester å stå parkert.

Hvis det er parkert et kjøretøy på gjesteparkeringen som eies/disponeres av en beboer i sameiet (uavhengig om SMS er sendt), vil kjøretøyet bli tauet vekk på eiers regning og risiko. Borttauing vil ikke bli varsel. Vi har inngått et samarbeid med Oslo kranbilservice vedrørende borttauing. Leietakere anses ikke som gjester, men beboer på lik linje som seksjonseiere.

Det er den enkelte sameier som er ansvarlig for at gjester/håndtverkere, etc. blir opplyst om parkeringsreglene og at de blir fulgt.

Gjester som skal benytte seg av vår gjesteparkering må sende en SMS ved ankomst.

SMS´en vil koste kr. 10,- og vil være gyldig i ett døgn / 24 timer fra SMS blir registrert hos oss. Dette vil være mulig å gjøre opp til tre døgn sammenhengende for samme kjøretøy. Er det behov for en lengre periode så kontakt styret for nærmere avtale.

Det er styret selv som vil foreta kontrollrunder i sameiet i første omgang.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret per mail hagebyen1@gmail.com

Skiltinformasjon:

GJESTEPARKERING
Alle gjester som parkerer på gjesteparkeringen skal umiddelbart sende en SMS til 2080 med kodeordet hagebyen1 etterfulgt av Kjøretøyets kjennemerke samt Bygg-Leilighetsnummer som skal besøkes
Eksempel: hagebyen1 (mellomrom) BT12345 (mellomrom) F2-110 
Send meldingen til 2080
Tjenesten koster kr. 10,- per sendte SMS og er gyldig i 24 timer
Hvis SMS ikke er registrert eller hvis SMS har utløpt vil kjøretøyet bli tauet bort. 
Området håndheves etter privatrettslig regler. 
 
Overtredelse medfører borttauing av kjøretøyet på eiers regning og risiko. Borttauing blir ikke varslet. Kjøretøyet blir stående på inntauingstomten til alle kostnader er betalt. Ved å parkere på området har fører/eier akseptert dette.
 
Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjesteparkeringen uavhenging om SMS blir sendt. Kjøretøyet vil, uten varsel, bli borttauet på eiers regning og risiko. Leietakere anses ikke som gjester, men beboer på lik linje som seksjonseiere.
Er kjøretøyet inntauet kontaktes Oslo Kranbilservice, tlf. 915 43 000 eller Politiet, tlf. 02800 
REGLEMENT FOR GJESTEPARKERING
 • Plassene for gjesteparkering er avsatt for besøkende til sameierne.
 • Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboere fast disponerer, er ikke å definere som gjestekjøretøyer.
 • Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.
 • Bobiler, campingvogner, hengere eller annet skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra styret.
 • Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkere på gjesteparkeringsplassene. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.
 • All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt.
 • Gjesteparkeringen kan benyttes etter reglene inntil tre døgn sammenhengende. Begrensingen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjestparkeringen i deler av døgnene. Har man behov utover tre døgn vil styret kunne gi tillatelse til dette.
 • Ved familiearrangement eller lignende kan styret gi dispensasjon for antall parkeringer og/eller tidsrom.
 • Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de andre plassene.
 • Dersom et kjøretøy er parkert i strid med ovennevnte regler vil kjøretøyet bli inntauet uten videre varsel. Inntauingen foretas av Oslo Kranbilservice etter begjæring fra styret. Når beskjed er gitt til inntauingsfirmaet vil kostnadene for oppmøte/inntauingen bli belastet eier av det feilparkerte kjøretøyet, uansett om fører av kjøretøyet fjerner bilen før inntauingen begynner.
 • Den enkelte sameier er ansvarlig for at gjester/håndtverkere blir opplyst om parkeringsreglene og at de blir fulgt.
 • Er kjøretøyet inntauet kontaktes Oslo Kranbilservice, tlf. 915 43 000 eller politiet, tlf. 02800.