Kjøreregler vedr. søppelanlegget vårt

Vi ser behov for å påminne beboere om hvordan man skal «håndtere» søppelanlegget vårt.

Avfall og søppelanlegget.

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett/fullt søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug

Dette av følgende grunner:

 • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
 • Slippe at fugler river hull i poser
 • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter).

Styret ber dere å respektere dette da det blir mye ekstra arbeid for oss når det overnevnte ikke blir fulgt. På forhånd, takk.

Feiing av grus

Fint om beboere som velger å koste litt av grusen selv ikke feiier grusen ut mot gresset da det blir vanskeligere å få det opp etter påske. Kost grusen heller sammen midt på asfalten. Vi vil da også få mindre grus på gresset til sommeren. På forhånd, takk.

Status Hagebyen 1

– Den nye parkeringsordningen vedr. SMS for gjesteparkering samt parkering forbudt på området er gjeldene fra i dag av, 13. februar. Alle beboere har ansvar for å gjøre seg kjent med dette.

– Det er blitt montert speil i garasjen der det er uoversiktlig.

– Det er satt opp et 15 km/t fartsgrenseskilt i garasjen. Vi ber beboere respektere dette.

– Avsatt areal som er merket opp samt skiltet med MC parkering i garasjen.

– Montert opp «Parkering forbudt» skilt som er gjeldene for hele området vårt sett bort i fra der det er merket opp for parkering.

– Skiltet barnevognskurene med «Kun barnevogner».

– Skiltet veibommer med «Innkjøring forbudt». (De to bommene som mangler skilt vil få dette montert i uke 8 eller 9 grunnet en feilproduksjon.)

– Videoovervåkning i garasjen blir dessverre ikke oppe å gå før neste uke (8) grunnet sykdom hos monteringsfirmaet.

– Det er bestilt 10 stk. kajakkstativer som kommer inn på lager hos leverandør i mars. Straks vi mottar disse vil de bli montert opp. Mer informasjon vil komme senere.

– De fellesdørene der klemlisten er ødelagt er det bestilt utbedring. Dette grunnet produktfeil.

– Ved garasjeporten, som er lengst inn i anlegget, er det blitt montert en plate mellom gitter og styringspanel. Dette for å unngå at uønskede personer skal kunne klare å åpne porten.

– Begge garasjeportene, som er for beboere, er nå innstilt slik at de lukker seg etter cirka 30 sekunder uavhengig passering.

– Nøkkelbryteren, ved den sistnevnte porten, er det blitt bestilt opp ny låssylinder slik at beboernøkler kan benyttes for å åpne garasjeporten. Dette grunnet i at vi har systemnøkler.

– Det er lagt ut et oversiktbilde med husnummere for Hagebyen 1. Dette ligger under «for gjester» på hjemmesiden vår. Se link. https://hagebyen1.no/for-gjester/

– Oppdatert priser fra Markisehuset. Se link under.

https://hagebyen1.no/for-beboere/din-bolig/markisesolavskjerming/

Ønsker dere alle en fortreffelig helg og en god vinterferie 🙂

Informasjonsavvik vedr. ny parkeringsordning

Som kanskje noen har lagt merke til så er det avvik mellom det som er skrevet i rundtskrivet, som er sendt ut, og det som er skrevet på hjemmesiden verørende tekst-rekkefølgen som skal stå i SMS`en ang. gjesteparkering. Det er det som står på hjemmesiden som er korrekt. Ordningen er gjeldene fra og med fredag 13. februar 2015. For mer informasjon klikk på link. https://hagebyen1.no/for-beboere/parkering/

Start meldingen med kodeordet: hagebyen1 (mellomrom) Reg.nr. (mellomrom) Bygg-Leilighetsnr. (som skal besøkes)

SMS eksempel: hagebyen1 BT12345 F2-110 

Meldingen sendes til 2080

Ny parkeringsordning trer i kraft – Fredag 13. februar 2015

Parkeringsordning trer i kraft Fredag 13. februar 2015

Litt forsinket, men onsdag 11. og torsdag 12. februar vil det bli satt opp skilter i Hagebyen 1 som omfatter parkering. Skiltene vil omfatte parkering forbudt samt skilt vedrørende parkeringsordning for gjesteparkering.

Alle kjøretøy som står parkert utenfor oppmerkete plasser vil bli tauet vekk på eiers regning og risiko. Borttauing vil ikke bli varsel.

Det vil bli parkering forbudt på hele vår eiendom sett bort i fra de plassene som er merket opp ved den store lekeplassen hvor tuntreet står.

Den sistnevnte plassen og parkeringsplassene som er mellom den første garasjeporten (som åpnes automatisk), og begge de sekundære garasjeportene, er satt av som gjesteparkering. På disse to områdene er det kun tillatt for gjester å stå parkert.

Hvis det er parkert et kjøretøy på gjesteparkeringen som eies/disponeres av en beboer i sameiet (uavhengig om SMS er sendt), vil kjøretøyet bli tauet vekk på eiers regning og risiko. Borttauing vil ikke bli varsel. Vi har inngått et samarbeid med Oslo kranbilservice vedrørende borttauing. Leietakere anses ikke som gjester, men beboer på lik linje som seksjonseiere.

Det er den enkelte sameier som er ansvarlig for at gjester/håndtverkere, etc. blir opplyst om parkeringsreglene og at de blir fulgt.

Gjester som skal benytte seg av vår gjesteparkering må sende en SMS ved ankomst.

SMS´en vil koste kr. 10,- og vil være gyldig i ett døgn / 24 timer fra SMS blir registrert hos oss. Dette vil være mulig å gjøre opp til tre døgn sammenhengende for samme kjøretøy. Er det behov for en lengre periode så kontakt styret for nærmere avtale.

Det er styret selv som vil foreta kontrollrunder i sameiet i første omgang.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret per mail hagebyen1@gmail.com

Skiltinformasjon:

GJESTEPARKERING
Alle gjester som parkerer på gjesteparkeringen skal umiddelbart sende en SMS til 2080 med kodeordet hagebyen1 etterfulgt av Kjøretøyets kjennemerke samt Bygg-Leilighetsnummer som skal besøkes
Eksempel: hagebyen1 (mellomrom) BT12345 (mellomrom) F2-110 
Send meldingen til 2080
Tjenesten koster kr. 10,- per sendte SMS og er gyldig i 24 timer
Hvis SMS ikke er registrert eller hvis SMS har utløpt vil kjøretøyet bli tauet bort. 
Området håndheves etter privatrettslig regler. 
 
Overtredelse medfører borttauing av kjøretøyet på eiers regning og risiko. Borttauing blir ikke varslet. Kjøretøyet blir stående på inntauingstomten til alle kostnader er betalt. Ved å parkere på området har fører/eier akseptert dette.
 
Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjesteparkeringen uavhenging om SMS blir sendt. Kjøretøyet vil, uten varsel, bli borttauet på eiers regning og risiko. Leietakere anses ikke som gjester, men beboer på lik linje som seksjonseiere.
Er kjøretøyet inntauet kontaktes Oslo Kranbilservice, tlf. 915 43 000 eller Politiet, tlf. 02800 
REGLEMENT FOR GJESTEPARKERING
 • Plassene for gjesteparkering er avsatt for besøkende til sameierne.
 • Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboere fast disponerer, er ikke å definere som gjestekjøretøyer.
 • Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.
 • Bobiler, campingvogner, hengere eller annet skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra styret.
 • Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkere på gjesteparkeringsplassene. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.
 • All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt.
 • Gjesteparkeringen kan benyttes etter reglene inntil tre døgn sammenhengende. Begrensingen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjestparkeringen i deler av døgnene. Har man behov utover tre døgn vil styret kunne gi tillatelse til dette.
 • Ved familiearrangement eller lignende kan styret gi dispensasjon for antall parkeringer og/eller tidsrom.
 • Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de andre plassene.
 • Dersom et kjøretøy er parkert i strid med ovennevnte regler vil kjøretøyet bli inntauet uten videre varsel. Inntauingen foretas av Oslo Kranbilservice etter begjæring fra styret. Når beskjed er gitt til inntauingsfirmaet vil kostnadene for oppmøte/inntauingen bli belastet eier av det feilparkerte kjøretøyet, uansett om fører av kjøretøyet fjerner bilen før inntauingen begynner.
 • Den enkelte sameier er ansvarlig for at gjester/håndtverkere blir opplyst om parkeringsreglene og at de blir fulgt.
 • Er kjøretøyet inntauet kontaktes Oslo Kranbilservice, tlf. 915 43 000 eller politiet, tlf. 02800.

TIL BEBOERE I BOLIGSAMEIET HAGEBYEN 1

TIL BEBOERE I BOLIGSAMEIET HAGEBYEN 1

VALGKOMITEEN ØNSKER Å KOMME I KONTAKT MED BEBOERE SOM ØNSKER Å SITTE I STYRET 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som står på valg. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å sitte i styret i Hagebyen 1.

SOM STYREMMEDLEM FÅR DU:

 • Anledning til å påvirke ditt eget bomiljø
 • Kompetanse innen bolig og forvaltning
 • Anledning til å utvide din kontaktflate og få mange nye venner
 • Delta i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid
 • En morsom og krevende «hobby»
 • Erfaring og opplæring, som et positivt tilskudd til jobb og karriere
 • Honorar for innsatsen

FOR VALGKOMITEEN ER DET VIKTIG Å FÅ KANDIDATER SOM:

 • Representerer alle boligtypene i sameiet
 • Er engasjerte og motiverte og effektive
 • Innehar en kompetanse som ansees som nyttig for sameiet
 • Gir styret en god fordeling av kjønn og alder

KONTAKT OSS:

Send oss gjerne noen linjer innen 15 februar 2015 om hvorfor akkurat du er aktuell som styremedlem. Vi ønsker også tips fra beboere som mener å kjenne gode kandidater til styret.

til e-post: tarnste@online.no og  crossaak@gmail.com

Har du spørsmål, ring oss gjerne på: 915 38 893 eller 92813708