Oppdatert informasjon vedrørende ødelagte låser og ståldør i garasjen

Til orientering

Boddøren ble skiftet i går den 22. januar. Nye håndtak er på plass og låsen er også nå på plass. Nøkkelboks ved indre garasjedør vil bli skiftet i dag den 23. januar.
I forbindelse med innføring av kameraovervåking av garasjeanlegg var elektriker ferdig på onsdag den 21. januar. Kameraene er på plass og Nokas Installasjon vil komme (mest sannsynlig) på mandag den 26. januar, for siste kalibrering og igangsetting av anlegget.
Bodskiltet som hang på døren vil ikke bli hengt opp igjen.
Vi ber om forståelse for at slike skadeopprettinger tar tid. Det er mange leverandører som skal synkroniseres for å opprette de skader som ble forvoldet. Nøkkelboksene inneholder låssylindere som må bestilles og produseres. De skal leveres til montør, og deretter installeres på stedet.
Slike prosesser tar noe tid, og forsikringsselskapet er inneforstått med at slike ting ikke er lagervare. Døren til bod ble avlåst etter beste metode. Forsikringen har vært og er i kraft, og forsikringsselskapet ville dekket også nye innbruddsforsøk.
Når det gjelder øvrige tiltak for bedre sikkerhet i garasjen er dette tiltak styret nå vurderer. Det er flere måter å sikre garasjeanlegget ytterligere, og vi vil utrede disse tiltakene. Slike tiltak medfører også økte kostnader, som også må tas inn i totalvurderingen. Tiltak som blir vurdert vil vi kunne orientere mer om på et senere tidspunkt.