KJØP AV GARASJEPLASS I HAGEBYEN GARASJESAMEIE

FRA VEIDEKKE:

Viser til tidligere utsendt tilbud om kjøp av ekstra garasjeplass i 
Hagebyen. Vi har besluttet å redusere prisen på disse plassene til 
kr. 240.000,- + omk.

(Kjøpesum kr. 240.000, dokumentavgift kr. 6.000,-, tinglysingsgebyr 
skjøte kr 525,-, evt. tinglysing pantobligasjon, kr 525,- samt pantattest, kr 200,-, totalt kr 247.250,- betales i sin helhet 2 virkedager 
før overlevering.)

Det er bare seksjonseiere i Eierseksjonssameiet Hagebyen som kan 
kjøpe parkeringsplass.

Vedlagt finnes skjema for innsendelse av kjøpetilbud.

KJØPSBEKREFTELSE FAST PRIS PÅ KJØP AV GARASJEPLASS I HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 


Med vennlig hilsen
for Veifor AS

Øystein Gundersen
Prosjektleder marked og salg
Mail: oystein.gundersen@veidekke.no