Timer på ytre garasjeport

Det ble i desember montert en timer på den ytre garasjeporten (den som åpnes automatisk)

Garasjeporten vil stå i åpen posisjon mellom klokken 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag da vi anser dette som «rushtider». Dette for å begrense slitasje på dyre garasjeportdeler.