Oppdatert informasjon vedrørende ødelagte låser og ståldør i garasjen

Til orientering

Boddøren ble skiftet i går den 22. januar. Nye håndtak er på plass og låsen er også nå på plass. Nøkkelboks ved indre garasjedør vil bli skiftet i dag den 23. januar.
I forbindelse med innføring av kameraovervåking av garasjeanlegg var elektriker ferdig på onsdag den 21. januar. Kameraene er på plass og Nokas Installasjon vil komme (mest sannsynlig) på mandag den 26. januar, for siste kalibrering og igangsetting av anlegget.
Bodskiltet som hang på døren vil ikke bli hengt opp igjen.
Vi ber om forståelse for at slike skadeopprettinger tar tid. Det er mange leverandører som skal synkroniseres for å opprette de skader som ble forvoldet. Nøkkelboksene inneholder låssylindere som må bestilles og produseres. De skal leveres til montør, og deretter installeres på stedet.
Slike prosesser tar noe tid, og forsikringsselskapet er inneforstått med at slike ting ikke er lagervare. Døren til bod ble avlåst etter beste metode. Forsikringen har vært og er i kraft, og forsikringsselskapet ville dekket også nye innbruddsforsøk.
Når det gjelder øvrige tiltak for bedre sikkerhet i garasjen er dette tiltak styret nå vurderer. Det er flere måter å sikre garasjeanlegget ytterligere, og vi vil utrede disse tiltakene. Slike tiltak medfører også økte kostnader, som også må tas inn i totalvurderingen. Tiltak som blir vurdert vil vi kunne orientere mer om på et senere tidspunkt.

KJØP AV GARASJEPLASS I HAGEBYEN GARASJESAMEIE

FRA VEIDEKKE:

Viser til tidligere utsendt tilbud om kjøp av ekstra garasjeplass i 
Hagebyen. Vi har besluttet å redusere prisen på disse plassene til 
kr. 240.000,- + omk.

(Kjøpesum kr. 240.000, dokumentavgift kr. 6.000,-, tinglysingsgebyr 
skjøte kr 525,-, evt. tinglysing pantobligasjon, kr 525,- samt pantattest, kr 200,-, totalt kr 247.250,- betales i sin helhet 2 virkedager 
før overlevering.)

Det er bare seksjonseiere i Eierseksjonssameiet Hagebyen som kan 
kjøpe parkeringsplass.

Vedlagt finnes skjema for innsendelse av kjøpetilbud.

KJØPSBEKREFTELSE FAST PRIS PÅ KJØP AV GARASJEPLASS I HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 


Med vennlig hilsen
for Veifor AS

Øystein Gundersen
Prosjektleder marked og salg
Mail: oystein.gundersen@veidekke.no

Innbrudd i bodanlegg

Det har vært innbrudd i bodanlegget som ligger i midten av garasjen natt til søndag 11. januar. Det ser ut til at det var ni boder som var brutt opp. Hittil virker det som at det har blitt sjålet litt klær. Alt av dører og låser virket som normalt før innbruddet. Bodene dette gjelder er nummer: 56, 57, 62, 81, 84, 98, 99, 101, 106. Saken er Politianmeldt og sak er opprettet. Politiet var i bodanlegget i dag for å se nærmere på saken. Eiere av de overnevnte bodene bes sjekke boden sin for å se om noe mangler samt melde det til Politiet.

Fremgangsmåte: 

1. Sjekk om noe er tatt fra boden.

2. Skriv et brev som inneholder deres navn, adresse, telefonnummer, og bodnummer. List opp hva som evt. er sjålet samt når dere var i boden sist. Referer til saksnummer 13102984.

3. Print ut og lever det på Politistasjonen i Sandvika. Saken vil da bli lagt til dagens anmeldelse fra styret.

Døren inkl. håndtaket inn til bodanlegget er ødelagt og det skal bestilles reperasjon mandag 12. januar. Døren er nå låst som normalt. Trenger man tilgang til boden sin før dette er utbedret så bruk døren fra andre siden. Låsen til den døren er litt hard så husk å lukke døren ordentlig!

Kameraovervåkningen er under montering.

Dette til deres orientering.

Styret