FEIING AV GARASJEANLEGGET – TIRSDAG 16. DESEMBER

garasjevask

 

 

 

 

Det er bestilt feiing av hele garasjeanlegget inkl. gjesteparkeringen,

Tirsdag 16. desember, kl. 0900-1700.

I dette tidsrommet må ALLE biler samt løsøre som er i kontakt med garasjegulvet fjernes.

Biler kan evenuelt stå parker på fremre venstre side av grusplassen ved brakkene til Veidekke som er på innsiden av Forneburingen.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

Mail: hagebyen1@gmail.com