Status vedr. ventilasjonsanlegg for Regattaveien 2 og 4

Ventilasjonsanlegget for Regattaveien 2 og 4 er det en feil på. Det har det vært siden 21. desember. Styret har restartet anlegget fem ganger de siste dagene. Vi fikk til slutt tak i en serviceperson (som var på ferie) som var der i dag, 26. des, for å se på det. Vi trodde feilen ble rettet opp da, men dessverre så stoppet det på nytt fredag ettermiddag.

Det er beklagelig, men det er dessverre ikke fagpersoner å oppdrive i disse dagen. Saken er meldt inn til Veidekke og R&H ventilasjonsfirma som en hastesak så vi håper problemet kan bli grundig utredet samt utbedret så fort det lar seg gjøre. Det kan vise seg, grunnet romjulen, at det ikke blir gjort noe før neste uke.

Hvis ventilasjonsanlegget igjen skulle stoppe så får dere evt. lufte litt med vinduene samt være litt forsiktig med bruke av for høy varme på platetoppen når dere lager mat da det, i et slikt tilfelle, ikke vil være avtrekk i kjøkkenviften.

Vi oppdaterer saken når vi vet noe mer.

Beklager virkelig de ulemper dette måtte medføre. Ønsker dere fortsatt en God Jul.

Vennlig hilsen

Styret

Kjøreregler vedr. søppelanlegget vårt

Vi ser behov for å påminne beboere om hvordan man skal «håndtere» søppelanlegget vårt.

Avfall og søppelanlegget.

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett/fullt søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter).

Styret ber dere å respektere dette da det blir mye ekstra arbeid for oss når det overnevnte ikke blir fulgt. På forhånd, takk.

Ny dato vedr. feiing av garasjegulvet som tilhører C-tunet (Regattaveien 2, 4, 6 og 8)

garasjevask

Det er bestilt ny feiing av garasjegulvet til C-tunet (Regattaveien 2, 4, 6 og 8) da det, ved en feiltagelse, ikke ble rengjort den 16.desember. Dette beklager vi.

Ny dato: Mandag 22. desember, kl. 1400-1700.

I dette tidsrommet må ALLE biler samt løsøre som er i kontakt med garasjegulvet fjernes.

Biler kan evenuelt stå parker på fremre venstre side av grusplassen ved brakkene til Veidekke som er på innsiden av Forneburingen.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

Mail: hagebyen1@gmail.com

FEIING AV GARASJEANLEGGET – TIRSDAG 16. DESEMBER

garasjevask

 

 

 

 

Det er bestilt feiing av hele garasjeanlegget inkl. gjesteparkeringen,

Tirsdag 16. desember, kl. 0900-1700.

I dette tidsrommet må ALLE biler samt løsøre som er i kontakt med garasjegulvet fjernes.

Biler kan evenuelt stå parker på fremre venstre side av grusplassen ved brakkene til Veidekke som er på innsiden av Forneburingen.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret.

Mail: hagebyen1@gmail.com