Branninstruks for Hagebyen 1

Vi har utarbeidet en branninstruks som skal være gjeldene for Hagebyen 1.

Branninstruksen vil bli hengt opp på alle infotavler samt ved alle brannsentraler.

Branninstruksen vil bli bedre fremstilt på papir (fargekategorier).

– Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

BRANNINSTRUKS- Hagebyen 1

VED BEKREFTET BRANN:

·     ISOLER BRANNEN

      – Lukk dører og evt. vinduer

·     EVAKUER

   – Forlat bygningen

·      VARSLE

   – Ring 110 og  varsle andre i bygget 

·     GÅ TIL MØTEPLASS

  – Møt ved Tuntreet

VED UTLØST BRANNALARM:

     Forlat bygningen og gå til møteplass (Tuntreet)

HUSK: BRANNRØYK ER DØDELIG!