Beboere etterlyser varme i radiatorer

Veidekke:

Vi får inn en del saker hvor beboere etterlyser varme radiatorer. Når vi spør hva temperaturen i rommet er får vi til svar 22-24 grader. Det er m.a.o. ikke noe feil med fjernvarmen, men folk vil vel kjenne varme. Derfor en liten forklaring:

Den s.k. dimensjonerende temperaturen for leilighetene på Hagebyen er 22-23 grader hvilket vil si at radiatorene er kalde når temperaturen overskrider dette (ved 4-5 på termostaten). Hensyntar man at vi bygger etter strenge energiøkonomiseringsregler ifht isolasjonsverdi i vegger og tak, samt ikke minst at varmegjenvinneren sender gjenvunnet varmluft tilbake i leiligheten med ca 18 grader så vil radiatorene ofte være kalde.