VELKOMMEN TIL JULEGRAN-TENNING I HAGEBYEN 1

IMG_1710Søndag 30. November, kl. 17.30 inviterer festkomiteen til julegrantenning på den store lekeplassen.

Det vil bli servert gløgg, saft og pepperkaker – og kanskje nissen kommer og hilser på…

Vi synger julen inn, mens vi fryder oss over å kunne feire jul i et så fantastisk nabolag.

Julegranen blir tent kl. 17.45

Vel møtt!

Førjulshilsen fra festkomiteen

 

Postkassestativ for rekkehusene (E-blokkene)

Veidekke: 

Vi har hatt en dialog med leverandøren av postkassene vedrørende stativene til rekkehusene (E-blokkene). Dette fordi enkelte opplever den øverste postkassen som høy, samt at det kan drive inn vann i bakkant av kassene når det blåser kraftig. I tillegg oppdaget leverandøren noe rust på stativet i forbindelse med en befaring. 
Leverandøren vil derfor bytte ut selve stativene med noen hvor det går an å sette kassene lavere. I tillegg monterer de bakplater på stativet for å hindre vanninndriv. Stativene blir nå produsert i aluminium for å eliminere rustproblematikken. Farge på stativ og bakplate blir som på de eksisterende stativene.
 
Leverandøren vil prøve å få byttet ut stativene i uke 47/48. Postkassene blir flyttet over til det nye stativet, og arbeidet utføres uten at beboerne må involveres.

Branninstruks for Hagebyen 1

Vi har utarbeidet en branninstruks som skal være gjeldene for Hagebyen 1.

Branninstruksen vil bli hengt opp på alle infotavler samt ved alle brannsentraler.

Branninstruksen vil bli bedre fremstilt på papir (fargekategorier).

– Styret oppfordrer alle beboere til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

BRANNINSTRUKS- Hagebyen 1

VED BEKREFTET BRANN:

·     ISOLER BRANNEN

      – Lukk dører og evt. vinduer

·     EVAKUER

   – Forlat bygningen

·      VARSLE

   – Ring 110 og  varsle andre i bygget 

·     GÅ TIL MØTEPLASS

  – Møt ved Tuntreet

VED UTLØST BRANNALARM:

     Forlat bygningen og gå til møteplass (Tuntreet)

HUSK: BRANNRØYK ER DØDELIG!

Videoovervåkning i garasjeanlegget

Det ble avholdt et ekstraordinært sameiermøte i Hagebyen 1 Garasjesameie i går, den 10 november. Det ble stemt over om sameiet skulle gå til anskaffelse av videoovervåkning i garasjeanlegget. Dette ble det et flertall for og styret skal nå bestille montering.

Styret vil også ta en vurdering på tilltak som automatisk dørslå på en eller flere garasjeporter i garasjen. Dette for å hindre at peroner kan løfte porten opp manuelt for så å ta seg inn i garasjeanlegget.

Ny parkeringsordning for gjester kommer

I starten av desember vil det bli satt opp skilter i Hagebyen 1 som omfatter parkering. Skiltene vil omfatte parkering forbudt samt en parkeringsordning for gjesteparkering.

Det vil bli parkering forbudt på hele vår eiendom sett bort i fra de plassene som er merket opp ved den store lekeplassen hvor tuntreet står.

Den sistnevnte plassen og parkeringsplassene som er mellom den første garasjeporten (som åpnes automatisk), og begge sekundære garasjeporter, er satt av som gjesteparkering. På disse to områdene er det kun tillatt for gjester å stå parkert. Hvis det er parkert et kjøretøy på gjesteparkeringen som tilhører en beboer i sameiet (uavhengig om SMS er sendt), vil kjøretøyet bli tauet vekk på eiers regning. Vi har inngått et samarbeid med Oslo kranbilservice vedrørende borttauing.

Gjester som skal benytte seg av vår gjesteparkering må sende en SMS ved ankomst. Den vil koste kr. 10,- og vil være gyldig i ett døgn / 24 timer fra SMS blir registrert hos oss. Dette vil være mulig å gjøre opp til tre døgn sammenhengende for samme kjøretøy. Er det behov for en lengre periode så kontakt styret for nærmere avtale.

SMS´en må starte med kodeordet hagebyen1 etterfulgt av Leilighetsnummer og Kjøretøyets kjennemerke.

Eksempel: hagebyen1 (mellomrom) F2-110 (mellomrom)  BT12345 

Mer detaljer rundt ordningen vil komme senere når det nærmer seg oppstart.

Oppfordring fra styret!

Avfall og søppelanlegget.

Det er opp til hver enkel beboer å melde i fra ved fullt/tett søppelsug (Restavfall, Plast samt Papir/Papp)

Ring Envac ved problemer eller tett søppelsug på telefon: 47 46 90 00.

Klistremerke med telefonnummer står også på nedsuget for papp/papir.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDSUGENE!, gå heller til neste søppelsug.

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere

Restavfall: Kan kastes i «vanlig» pose (for eksempel en vanlig handlepose)

Plast: Kan kastes samlet i en plastikkpose

Papp/papir: Må kastes «løst» riv/brett i mindre størrelser! (for eksempel vil en pizza Grandiosa eske tette røret med mindre den er brettet flere ganger eller revet opp i mindre biter)

Parkering

Det skal kun parkeres på avsatte parkeringsplasser. Styret oppfordrer beboere til å parkere på sin respektive parkeringsplass.

Er man gjest skal gjesteparkeringen brukes. Parker helst i parkeringshuset, men evt. bruk parkeringsplassen ved den store lekeplassen!

Beboere som har to biler skal ikke benytte seg av gjesteparkeringen da dette er til gjester.

Det er ikke tillat å parkere på C- og D-tunet mellom blokkene.
(Gjelder Regattaveien1, 3, 5 og 7 samt Regattaveien 2, 4, 6 og 8)

Styret ber dere respektere dette.