Høstens vernerunde

Styret har gjennomført vernerunde i fellesarealene vedr. brannsikkerhet og rømningsveier.

Forrige uke ble det gjennomført en vernerunde i fellesarealene hvor vi har sett på brannsikkerhet og rømningsveier. Mesteparten av arealet var ryddig og bra, men det var dessverre en god del avvik i bodanlegg og på noen parkeringsplasser. Der vi fant avvik ble det lagt igjen en lapp hvor eier ble informert om avviket samt gitt en frist til å fjerne det innen 15. oktober 2014.
Vi i styret, på vegne av alle beboere, ønsker og håper at det som var av avvik blir fjernet til fristen og dette for alle sin sikkerhet. Enkelte tilfeller kan kanskje virke litt firkantete at vi reagerte på, men slik må det nesten være når vi har regler å forholde oss til i et så stort sameiet som vi er. Det vi ønsker er at dette skal være et sameiet med lavest mulig risiko og med minst mulig konsekvens.