TYVER i området!

Det har dessverre foregått tyveri i sameiet, på nattestid spesielt. I mai ble en sykkel stjålet fra en av inngangspartiene ved rekkehusene samt en barnevogn ble stjålet fra en av hagene.

Vi ber beboere som oppbevarer sykler, barnevogner og annet løsøre om og låse eller ta inn de gjenstandene man ikke ønsker stjålet.