Tilbakestilling av dekoder ved flytting

Her kommer viktig informasjon til beboere!   Dersom tv-dekoderen til beboere skal overtas av andre (f.eks. når beboer flytter og tv-dekoderen skal stå igjen i boenheten), må beboeren tilbakestille tv-dekoderen til fabrikkinnstillinger. Da slettes nemlig innlogginger og personlig informasjon som man selv har valgt å frivillig legge inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).    Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder. Se brukerveiledninger her:

Skjeggkre-Kartlegging

Styret har gitt Rentokil i oppgave å kartlegge forekomst av skjeggkre. Det er gjennomført et prøveprosjekt  i Regattaveien 1. Resultatet viser at det er skjeggkre i samtlige etasjer. Behandling vil bli gjennomført til høsten. Ny kartlegging og eventuell behandling vil bli gjennomført i resten av sameiet etter hvert. Informasjon om dette vil bli gitt til de berørte.

Styret

Nytt fra Styret

Onsdag 9.Juni var det tid for et nytt styremøte. Der vi blant annet evaluerte saker som var gjennomført siden forrige møte: Garsjevask, tømming av sandfang, utskifting av hageslanger.

Det er forøvrig blitt bestilt gjerde av Røa Gjerdefabrikk for hekken ut mot Fornebu S ved RV 79, dette skal monteres ila Juni.

Samt status i pågående saker som : inngangspartier, skjeggkrebandling, maling av fasade, m.m.

Etter flere tilbakemeldinger om våre grøntarealer ser vi på ulike tiltak og løsninger.

For spørsmål er det bare å ta kontakt med styret.

Han en fortreffelig helg

Mvh Styret.

Salg av garasjeplasser

Mange har i den siste tiden fått mail fra Morten Rolf Johansen fra Nord, tidligere VEIFOR. Han nevner at han har p-plasser til salgs hos oss, noe som ikke stemmer. Alle p-plassene er solgt.

Sameiet inngikk et forlik med VEIFOR for en tid tilbake, hvor en del av forliket var at sameiet skulle overta 3 plasser. Disse plassene skal bli overført til Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 så snart VEIFOR har fått råderett over plassene, noe de nylig har fått.

Dette til informasjon. Styret.

Kartlegging av skadedyr

Tirsdag 1.Juni vil Rentokil foreta en kartlegging av skjeggkre i Regattaveien 1. En representant vil legge ut limfeller for å se om det er behov for å behandle hele blokken. Informasjon vil og bli lagt i postkassene.

Kartelegging og eventuell nødvendig behandling skal gjennomføres i resten av sameiet også. Kartlegging og behandling vil bli dekket iht til sak vedtatt i årsmøte for 2020, enten gjennom beboers egen forskring eller direkte av sameiet. Dette vil ikke medføre kostnad for hver enkelt beboer.

Vi informerer om videre fremdrift når kartlegging er gjennomført.

Styret

Nytt fra styret

Torsdag den 6.Mai var det tid for styremøte, med nye representanter på plass.

Etter valgene på sameiemøtet har styret fått følgende sammensetning:

Leder Fredrik Bjørnødegård
Styremedlem Thomas Fløien Angeltveit
Styremedlem Jan Hannestad
Styremedlem Ingrid Pauline Pedersen
Styremedlem Sven Pickhardt
Varamedlem Aasmund Olav Løvestad
Varamedlem Bjørn Meaas.

Der ble årsmøte gjennomgått og oppgaver fordelt med de saker som ble vedtatt, samt pågående saker som vi ønsker å gjennomføre. Noen pågående saker som vi har godtatt tilbud på er blant annet: tømming av sandfang, etablering av gjerdet ut mot Fornebu S, og innvendig oppussing i oppganger. Andre saker som krever innhenting av anbud ( som bla: maling av fasader, behandling av skjeggkre), kommer vi tilbake med informasjon rundt. Mens vasking av garasjen er nært forestående.

Avslutningsvis ønsker styret å sende en vennlig påminnelse om oppfølging og etterlevelse av våre husordensregler.

Nå er det forhåpentligvis snart sommer : PKT 4.3 Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt.

I oppganger og fellesområder : PKT:5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l

PKT: 5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette vedlike.

Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål.

Mvh Styret