Varsel om økning av felleskostnader/ husleie for 2022.

Styret har i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022,  vært nødt til å ta høyde for økte kostnader til strøm og generell prisstigning. Felleskostnadene ble holdt uendret i 2021 til tross for økte kostnader og dette har gitt  oss et etterslep inn mot 2022. Styret har derfor besluttet å øke felleskostnadene fra 1. januar med 5% for å kunne møte prisstigningen og for å ha handlingsrom for å ivareta nødvendige drifts-og vedlikeholdsoppgaver

Mvh Styret.

Nytt fra Styret

Tiden går fort om dagen, men her en liten oppdatering fra styret på noe av det som rører seg.

Det har vært 2 møter siden sist, derav det ene et budsjettmøte med gjennomgang av budsjettet for 2022.

Etter en årelang krangel med Veidekke om få skjøtet av 3 parkeringsplasser over til sameiet, ser endelig til å gå i ordren. En liten sier i en langvarig sak. Og trolig en sum inn til sameiet.

Møter med arkitekt samt vedlikehold av fasader pågår også.

Videre forhandles det om avtaler for vedlikehold av fellearealer, som vi håper er på plass om kort tid.

Skjeggkrebehandling fortsetter videre, og beboere vil bli underrettet underveis.

Ellers er det en del henvendelser til styret fra beboere av ulik karakter.

Nå nærmer det jo seg snart Jul også, så vi planlegger en liten samling i sameiet med Julegrantenning. Hvis noen har innspill eller ønsker å bidra er det bare å ta kontakt. Info kommer.

PS! husk at alle mail henvdelser sendes til: hagebyen1@gmail.com

Mvh Styret

Nytt fra Styret.

Her er endelig en liten oppdatering fra styret med hva som rører seg i det hyggelige sameiet vårt.

Beklager at det har vært litt stille på denne fronten.

Av de større sakene som det jobbes med er det planlegging av maling av fasader, samt dialog med arkitekt angående overbygg til innganspart til rekkehusene. Rentokil fortsetter jobben med utryddelse av skjeggkre.

Og så har det vært en del tilbakemeldinger angående utearealene våre. Vi har i disse dager hatt befaringer av to firmaer mtp en vedlikeholdsavtale. Og håper at vi til en god avtale der. Vi bor jo tross alt i Hagebyen.

Ellers kommer det inn store og små saker fra beboere som må behandles og gis svar på.

Ha en fortreffelig helg, og ta gjerne kontakt med oss om det er noen spørsmål.

Mvh Styret.

Beboerundersøkelse – Nansenparken

Videreformidler informasjon som er tilsent oss og oppfordrer flest mulig til å delta.

Nansenparken og parkarmene som strekker seg ut av parken skal videreutvikles og opparbeides med nytt innhold og dermed få en ny rolle som park på Fornebu for å møte kommende utbygging. I den forbindelse ønsker Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune å få en bedre forståelse av hvordan parken oppleves og brukes av dere som kjenner området. 

I spørreundersøkelsen vil du/dere få spørsmål om hvordan parken kan bli i fremtiden – eller hva savnes. Innspillene vil danne nyttig grunnlag til hvordan Nansenparken med tilhørende parkarmer planlegges og videreutvikles.

https://new.maptionnaire.com/q/32tz9lyl7g8f

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre og besvarelsene er anonyme.

Håper du/dere ønsker å bistå med deres kunnskap slik at vi får best mulig grunnlag til å jobbe videre med dette. 

Håper at du har mulighet til å dele undersøkelsen med beboerne hos dere.

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål

Mvh LÉVA Urban Design

på vegne av Fornebu driftsforening/OBOS og Bærum kommune.

Mvh Styret

Tilbakestilling av dekoder ved flytting

Her kommer viktig informasjon til beboere!   Dersom tv-dekoderen til beboere skal overtas av andre (f.eks. når beboer flytter og tv-dekoderen skal stå igjen i boenheten), må beboeren tilbakestille tv-dekoderen til fabrikkinnstillinger. Da slettes nemlig innlogginger og personlig informasjon som man selv har valgt å frivillig legge inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).    Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder. Se brukerveiledninger her:

Skjeggkre-Kartlegging

Styret har gitt Rentokil i oppgave å kartlegge forekomst av skjeggkre. Det er gjennomført et prøveprosjekt  i Regattaveien 1. Resultatet viser at det er skjeggkre i samtlige etasjer. Behandling vil bli gjennomført til høsten. Ny kartlegging og eventuell behandling vil bli gjennomført i resten av sameiet etter hvert. Informasjon om dette vil bli gitt til de berørte.

Styret