Nytt fra Styret

Onsdag 9.Juni var det tid for et nytt styremøte. Der vi blant annet evaluerte saker som var gjennomført siden forrige møte: Garsjevask, tømming av sandfang, utskifting av hageslanger.

Det er forøvrig blitt bestilt gjerde av Røa Gjerdefabrikk for hekken ut mot Fornebu S ved RV 79, dette skal monteres ila Juni.

Samt status i pågående saker som : inngangspartier, skjeggkrebandling, maling av fasade, m.m.

Etter flere tilbakemeldinger om våre grøntarealer ser vi på ulike tiltak og løsninger.

For spørsmål er det bare å ta kontakt med styret.

Han en fortreffelig helg

Mvh Styret.

Salg av garasjeplasser

Mange har i den siste tiden fått mail fra Morten Rolf Johansen fra Nord, tidligere VEIFOR. Han nevner at han har p-plasser til salgs hos oss, noe som ikke stemmer. Alle p-plassene er solgt.

Sameiet inngikk et forlik med VEIFOR for en tid tilbake, hvor en del av forliket var at sameiet skulle overta 3 plasser. Disse plassene skal bli overført til Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 så snart VEIFOR har fått råderett over plassene, noe de nylig har fått.

Dette til informasjon. Styret.

Kartlegging av skadedyr

Tirsdag 1.Juni vil Rentokil foreta en kartlegging av skjeggkre i Regattaveien 1. En representant vil legge ut limfeller for å se om det er behov for å behandle hele blokken. Informasjon vil og bli lagt i postkassene.

Kartelegging og eventuell nødvendig behandling skal gjennomføres i resten av sameiet også. Kartlegging og behandling vil bli dekket iht til sak vedtatt i årsmøte for 2020, enten gjennom beboers egen forskring eller direkte av sameiet. Dette vil ikke medføre kostnad for hver enkelt beboer.

Vi informerer om videre fremdrift når kartlegging er gjennomført.

Styret

Nytt fra styret

Torsdag den 6.Mai var det tid for styremøte, med nye representanter på plass.

Etter valgene på sameiemøtet har styret fått følgende sammensetning:

Leder Fredrik Bjørnødegård
Styremedlem Thomas Fløien Angeltveit
Styremedlem Jan Hannestad
Styremedlem Ingrid Pauline Pedersen
Styremedlem Sven Pickhardt
Varamedlem Aasmund Olav Løvestad
Varamedlem Bjørn Meaas.

Der ble årsmøte gjennomgått og oppgaver fordelt med de saker som ble vedtatt, samt pågående saker som vi ønsker å gjennomføre. Noen pågående saker som vi har godtatt tilbud på er blant annet: tømming av sandfang, etablering av gjerdet ut mot Fornebu S, og innvendig oppussing i oppganger. Andre saker som krever innhenting av anbud ( som bla: maling av fasader, behandling av skjeggkre), kommer vi tilbake med informasjon rundt. Mens vasking av garasjen er nært forestående.

Avslutningsvis ønsker styret å sende en vennlig påminnelse om oppfølging og etterlevelse av våre husordensregler.

Nå er det forhåpentligvis snart sommer : PKT 4.3 Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt.

I oppganger og fellesområder : PKT:5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l

PKT: 5.4 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette vedlike.

Ta gjerne kontakt med styret ved spørsmål.

Mvh Styret

Vask av garasje

Garasjen skal vaskes 22 mai fra 08:00 til 17:00. Merk at dette er en lørdag. Veggene skal spyles ca 1 meter opp fra gulvet, og hele garasjen skal vaskes. Det er derfor viktig at alle fjerner det som ligger på gulvet, eller som står opp mot veggen i garasjen.

Alle biler må fjernes, og parkeres på grusplassen ved felleshuset, eller på grusplassen mellom Nansenparken barnehage og Hagebyen2.

For at vasken skal ha best mulig effekt er det viktig at alle biler fjernes.

Styret

Vårrengjøring

Den ene containeren er nå full, og det er viktig at denne ikke fylles mer. Det tilkommer ekstra utgifter dersom den blir for full.

Det er også satt opp et gjenbrukstelt. Benytt dette til gjestander som kan ha en verdi for andre, og ta gjerne med dere noe av innholdet i teltet.

Containerne byttes i morgen, så dersom begge containerne blir fulle, så vent til onsdag ettermiddag.

Ta hensyn, og følg retningslinjene, så blir dette positivt for alle.

Styret

Vårrengjøring

Det har nå kommet to continere, og en beholder for elektronikk og et bur for Maling, Lim og Lakk. Vennligst sorter, slik at vi slipper å få bøter for at beboere kaster feil.

I løpet av dagen kommer det et gjenbrukstelt også. Her kan det settes brukbare gjenstander som andre kan få bruk for.

Stryet